Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Piotr Skowroński – rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska – postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

mgr inż. Piotr Skowroński

Analiza oscylacji temperatury w stanach przejściowych urządzeń wymieniających ciepło
Analysis of the temperature oscillations in the transition states of heat exchanging systems

Słowa kluczowe:
Key words:

Promotor
dr hab. Ewa Piotrowska
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Promotor pomocniczy
dr inż. Tomasz Bakoń
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Recenzenci
prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski – Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. inż.  Stanisław Osowski – Politechnika Warszawska

Z pracą można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, bud. 21 p. 102

 

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Streszczenie (Abstract) rozprawy doktorskiej EN
mgr inż. Piotr Skowroński
53.1 KiB69
Streszczenie rozprawy doktorskiej PL
mgr inż. Piotr Skowroński
117.9 KiB93
Recenzja 3 rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Skowrońskiego
prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki
425.6 KiB16.04.201898
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Skowrońskiego
prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski
1.4 MiB23.02.2018378
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Skowrońskiego
prof. dr hab. Stanisław Osowski
1.8 MiB8.01.2018216

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -