Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCN

Spotkanie z przedstawicielem NCN

Biuro Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych zaprasza na  spotkanie z przedstawicielem Narodowego Centrum Nauki Panią dr inż. Magdaleną Łopuszańską – Rusek , które odbędzie się  dnia 19.04.2018 roku o godzinie 11:00 w sali nr 112, budynku nr 8.

Tematem spotkania będzie przedstawienie aktualnej oferty konkursowej oraz zmian  w wytycznych tych konkursów jak i ogłoszenie  Dyrektora NCN dotyczące udogodnień w realizowanych konkursach.

Podczas spotkania zostaną przedstawione również praktyczne informacje dot. prawidłowego przygotowania wniosków do konkursów oraz najczęstsze uwagi ekspertów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do dnia 17 kwietnia, dostępnego pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1Kl23n6rwGSSBAhWw_2wZo5YGhNSFOAtA6AAy3V5cQn4/viewform?edit_requested=true

Prosimy również  o wcześniejsze  przygotowanie pytań do Pani Koordynator i przesłanie ich do dnia 13.04 do Biura Nauki i Projektów  na adres mailowy malgorzata_michalowska@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -