Ogłoszenia dla pracowników

Zmarł prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 6 kwietnia 2018 roku zmarł Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun

Wieloletni, emerytowany nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prodziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej w latach 1978-1984. Kierownik Katedry Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa w latach 1992-1999. Pełnomocnik Dziekana ds. Oddziału Mechanizacji Rolnictwa przy Wydziale Rolniczym w latach 1969 – 1974.

Dyrektor Instytutu Mechanizacji Rolnictwa SGGW w latach 1982-1992. Zastępca Dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa SGGW w latach 1970-1982. Specjalista w zakresie mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej.

Autor licznych publikacji naukowych, podręczników, skryptów.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony m. in. : Odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”, Odznaką „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”, Złotą Odznaką Honorową SITR.

Zasłużony pedagog, szanowany wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 Cześć Jego pamięci!

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 12 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Jana Marii Vianneya w Skrzeszewie (powiat sokołowski). Wyjazd autokaru z terenu Wydziału Inżynierii Produkcji o godz. 9.30

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -