Seminaria

Wydziałowe Seminarium Naukowe

Wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w dniu 25 kwietnia o godzinie 12.15 (sala 219,  bud. 21) serdecznie zapraszamy studentów i pracowników WIP na spotkanie, na którym dr Thoma Culhane wygłosi wykład na temat:

“Noah’s Archea – At the nano-level nature knows no waste”

how an appreciation of the microbial world and application of microbiology can help preserve biodiversity and improve the quality of life while keeping us within the planetary boundaries.

Dr Thoma Culhane jest wykladowcą na Uniwersytecie Poludniowej Florydy w Tampie oraz dyrektorem “Climate Change Concentration” i edukacyjnej firmy non-profit “Solar Cities Inc”.

 

dr inż. Magdalena Dąbrowska
Pełnomocnik Dziekana ds.
współpracy międzynarodowej

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -