Konkurs BHP / Okiem studenta

X Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

18 kwietnia 2018 r odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcję magazynu „Bez Pługa”, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs popularyzuje wśród młodzieży szkolnej znajomość dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. W eliminacjach wzięło udział 3126 uczniów. W tym roku na egzamin do Warszawy przyjechało 92 finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym lub leśnym.
Łącznie w dziesięciu edycjach wydarzenia uczestniczyło przeszło 32 tysiące uczniów, a 1352 osoby przystąpiły do finału.

Podczas etapu centralnego finaliści pisali egzamin składający się z dwóch części: testu wyboru i testu niezgodności. Na teście wyboru uczniowie zaznaczali prawidłowe odpowiedzi na 30 pytań dotyczących ergonomii i bezpieczeństwa w rolnictwie. Podczas testu niezgodności były wyświetlane zdjęcia, a zadanie finalistów polegało na odnotowaniu nieprawidłowości względem norm bezpieczeństwa. O kolejności miejsc w końcowej kwalifikacji decydowała suma zdobytych punktów z obu testów oraz czas oddania pierwszego zestawu.
Po zmaganiach egzaminacyjnych nauczyciele i uczniowie brali udział w wykładach, pokazach i licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów.

Po podliczeniu wszystkich punktów wyłoniono pięciu laureatów:
– I miejsce – Dawid Nenczak z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał pan Sławomir Tomalak.
– II miejsce – Jan Węglarz z Technikum Leśnego w Białowieży. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymała Joanna Urszula Zamojska.
– III miejsce – Paweł Michalski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał Krzysztof Salomon.
– IV miejsce – Krystian Gołąb z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymała Iwona Stanek.
– V miejsce – Gabriel Matwiejuk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał Krzysztof Kowalik.

Nagrodami dla laureatów były indeksy na kierunki prowadzone na WIP SGGW, nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Firma Bayer, sponsor główny wydarzenia, ufundował pięć rocznych stypendiów dla zwyciezców.
Przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez współpracy z firmami 3M, Deutz-Fahr, Husqvarna, Kramp oraz Stihl. Przedstawiciele tych firm przygotowali wykłady związane z ergonomią i bezpieczeństwem pracy w rolnictwie, które były prezentowane nauczycielom oraz uczniom. Sponsorzy ufundowali również liczne nagrody rzeczowe dla laureatów i ich nauczycieli.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -