Ogłoszenia / Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Marta Bloch-Michalik – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

mgr inż. Marta Bloch-Michalik

Technologia wykorzystania produktu ubocznego fermentacji metanowej jako paliwa wtórnego z uwzględnieniem aspektów energetycznych
“Concept of technology for management subsidiary product of methane fermentation extended of energetic aspects “

Słowa kluczowe: poferment, biogazownia, pellet, rachunek ekonomiczny, bilans energetyczny
Key words: biogas digestate, biogas plant, pellet, economics, energy balance

Promotor
dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. nadzw.

Recenzenci
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska – Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z pracą można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, bud. 21 p. 102

Termin i miejsce publicznej obrony
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
bud. 18, Aula im. prof. J. Kuczewskiego
data: 22 maj 2018, godz. 12.00

 

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Streszczenie (Summary) rozprawy doktorskiej PL/EN
mgr inż. Marta Bloch-Michalik
172.0 KiB30.04.2018233
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Bloch-Michalik
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
665.0 KiB25.04.2018252
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Bloch-Michalik
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.
673.8 KiB25.04.2018292

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -