Ogłoszenia

e-Pionier – projekty dla instytucji publicznych

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o możliwości udziału w programie realizowanym przez Spółkę Celową Politechniki Gdańskiej w ramach programu e-Pionier NCBiR

Pojawiła się ciekawa możliwość udziału w projekcie realizowanym przez Spółkę Celową Politechniki Gdańskiej w ramach programu e-Pionier NCBiR (http://excento.pl/e-pionier/) . Ideą programu jest opracowanie rozwiązań, których nie ma na rynku, a którymi mogłyby być zainteresowane instytucje publiczne. Projekt wpisuje się w formułę zamówień przedkomercyjnych (ang. PCP procurement), czyli na produkty lub usługi, których nie ma na rynku. O wsparcie mogą ubiegać się zespoły, które zamierzają opracować rozwiązanie zawierające komponent teleinformatyczny i które może potencjalnie zostać wdrożone w instytucjach publicznych. Wdrożenie wyników projektu nie jest jednak wymagane. Możliwe jest również wdrożenie wyników projektu poza sektorem publicznym.

Warunki brzegowe przystąpienia do programu to budżet do 500 000, głownie na wynagrodzenia i materiały, czas realizacji do 9 miesięcy oraz udokumentowane zainteresowanie instytucji publicznej.

Wymagania biznesowe są dość wysokie, w tym 20% wkład własny. Towarzyszy mim jednak wsparcie.

Osoby zainteresowane programem proszę o kontakt CIiTT.

Kontakt:
Maciej Paszewski
maciej_paszewski@sggw.pl
tel. 22 59 35692

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -