Konferencje / Ogłoszenia dla studentów

Zaproszenie na Dni WIP 2018 oraz XXVII Międzynarodową Konferencję Studentów

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji, Koło Naukowe Studentów WIP, Międzywydziałowe Koło Naukowe Menadżer oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, kontynuując wieloletnią tradycję, zapraszają w dniu 6 czerwca 2018 roku na Dni Wydziału Inżynierii Produkcji połączone z XXVII Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów.

W ramach Dni WIP odbędzie się XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt. „Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji”, na której studenci przedstawiają referaty dotyczące realizowanych prac badawczych. Konferencja ta przybliża aspekty Inżynierii Produkcji w zakresie wykraczającym poza standardowe programy nauczania. Jest również czynnikiem wpływającym na zwiększenie się aktywności studentów poprzez ich zaangażowanie w działalność kół naukowych.

Po konferencji odbędą się Mistrzostwa Wydziału Inżynierii Produkcji oraz grill, a ostatnim punktem programu będzie impreza w renomowanym klubie na terenie Warszawy.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów do zgłaszania się na konferencje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego http://bit.ly/WIP-2018 w terminie do 18 maja 2018r.

Koszt uczestnictwa w Konferencji Naukowej wynosi 100 zł za osobę. W cenę wliczone jest: ewentualny nocleg, wyżywienie, udział w konferencji we wszystkich punktach programu Dnia Wydziału. Numer konta, na które należy dokonywać wpłat 54 1240 6003 1111 0000 4942 9345, w tytule przelewu prosimy wpisać: „IMIĘ NAZWISKO 507-20-400311-Q00096-99”.

Problematyka poruszana podczas tegorocznej edycji będzie dotyczyć:

  • inżynierii rolniczej i leśnej,
  • energetyki odnawialnej
  • ekonomicznych aspektów produkcji.

Zakwalifikowane referaty będą zamieszczone w publikacji, dlatego prosimy o zastosowanie się do poniższych wymogów edytorskich.

Wymogi edytorskie artykułów:
Pełne artykuły należy przesyłać w języku polskim lub angielskim należy przesłać w terminie do 22.05.2018r. Prezentacja podczas konferencji będzie możliwa w dwóch językach do wyboru: angielskim i polskim. Artykuł nie powinien zawierać więcej niż 8 stron. Tytuł i streszczenie w języku angielskim.
Zaleca się przygotowanie maszynopisu za pomocą edytora Word, czcionką Arial o rozmiarze 11, interlinia – 1. W przypadku strony A4 należy ustawić następujące marginesy: górny – 5 cm, dolny – 4 cm, wewnętrzny i zewnętrzny po 4 cm, na oprawę – 0 cm, nagłówek – 4, 2 cm, i stopka – 0, 5 cm. Na stronie tytułowej należy umieścić: imię i nazwisko autora, nazwę uczelni oraz tytuł referatu.

Prezentacja referatów:
W zgłoszeniu należy podać sposób prezentacji (folia, prezentacja Power Point, inna). Czas referowania nie powinien przekroczyć 10 minut. Jeżeli praca ma więcej niż jednego autora, proszę podkreślić nazwisko osoby referującej.

Kontakt z organizatorami:
Streszczenia i pełne teksty prac oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: wip.sggw.konferencja@gmail.com (z dopiskiem w temacie „DNI WIP 2018”).
Bezpośredni kontakt z organizatorami:
Dr inż. Szymon Głowacki – szymon_glowacki@sggw.pl , tel. +48 22 59 346 16
Kamil Kłudka – kamil@agrospec.pl , tel. +48 665 417 745
Magdalena Surała – magdalenasurala@gmail.com , tel. +48 502 228 369
Adam Płachta– a.plachta.334@gmail.com , tel +48 691 815 955
Patrycja Szmulewicz – szmulewiczpatrycja@gmail.com , tel +48 692 528 373

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -