Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz uhonorowany tytułem doktora honoris causa SGGW w Warszawie

W dniu 18 maja 2018 roku, w czasie Dni SGGW, odbyła się uroczystość wręczenia tytułów doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którym uhonorowany został prof. dr. hab. inż. Czesław Waszkiewicz..

“Zwyczajem akademickim, który łączy pokolenia jest tradycja nadawania tytułu doktora honoris causa. Jej historia w naszej Uczelni sięga roku 1929. Senat Akademicki po raz pierwszy nadał wówczas to zaszczytne wyróżnienie rektorowi SGGW profesorowi Józefowi Mikułowskiemu – Pomorskiemu. Na przestrzeni blisko stu lat doktorat honorowy zgodziło się przyjąć 90 wybitnych przedstawicieli świata nauki, autorytetów moralnych i mężów stanu. Dziś do tego szacownego grona dołączy dwóch wybitnych profesorów, współtwórców sukcesu naszej Uczelni, znanych i cenionych propagatorów nauki: profesor Andrzej Pisula i profesor Czesław Waszkiewicz.”

“Pan Profesor Czesław Waszkiewicz to specjalista z zakresu techniki rolniczej, którego zainteresowania naukowe dotyczą teorii i konstrukcji maszyn rolniczych, suszarnictwa płodów rolnych i właściwości fizycznych materiałów ziarnistych. Zawodowo także związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.” – mówił prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor SGGW podczas uroczystego posiedzenia Senatu podczas którego wręczono tytuły doktorów honoris causa.

Biogram Profesora zamieszczony jest na stronie http://wip.sggw.pl/pl/8395

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -