Konferencje

Zaproszenie na XIII Konferencję Naukową „Information Systems In Management”

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki zaprasza do udziału w XIII Konferencji Naukowej „Information Systems In Management”.

Celem konferencji „Information Systems In Management” / „Systemy Informacyjne w Zarządzaniu” jest:– prezentacja najnowszych wyników badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej informatyki gospodarczej,

  • prezentacja najnowszych rozwiązań i aplikacji oferowanych przez wiodących dostawców oprogramowania,
  • wymiana doświadczeń w zakresie użytkowania i tworzenia systemów informacyjnych,
  • dyskusje i nawiązywanie kontaktów w miłej, niezobowiązującej atmosferze.

Tematyka: analiza danych, e-biznes, e-learning, e-logistyka, gospodarka elektroniczna, informatyka gospodarcza, systemy informacyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne, zastosowania informatyki w ekonomii, finansach, zarządzaniu.

Termin: 15 listopada 2018 roku (czwartek).

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Opłata: 400 zł uczestnicy, 300 zł doktoranci.

Informacje szczegółowe: http://isim.wzim.sggw.pl/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -