Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Szkolenie z programu Horyzont 2020 – akcje Marie Skłodowska-Curie Action INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (MSCA IF)

W dniu 28 czerwca 2018 r. o godz.10.00 w bud. nr 8 w sali 112, odbędzie się szkolenie z programu Horyzont 2020 – akcje Marie Skłodowska-Curie Action INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (MSCA IF).

Są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020.

Szkolenie poprowadzi Pan Adam Głuszuk, ekspert w obszarze MSCA, z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Podczas szkolenia zostaną omówione:

  • Zasady ogólne projektów w ramach Marie Skłodowska-Curie ActionsINDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
  • Granty Widening Fellowships – nowy mechanizm finansowania
  • Przygotowanie wniosku (część B)
  • Kryteria oceny projektów MSCA IF

Dla osób chętnych do aplikowania, po szkoleniu, przewidziane są indywidulane konsultacje z ekspertem.

Prosimy o zaznaczenie chęci odbycia konsultacji indywidulanych, rejestrując się na spotkanie poprzez formularz zgłoszeniowy (do dnia 27 czerwca), dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcIY_5IBq9ZYSOg1Yq7bEfv38buqI8OIbPd2TtPEDjgcKHLQ/viewform?usp=sf_link

Informacje ogólne o programie:

Celem MSCA IF  jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców, którzy chcą zróżnicować swoje kompetencje w zakresie nabywania umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność.

Individual Fellowships pozwalają na zdobywanie i przekazywanie nowej wiedzy oraz pracę nad badaniami i innowacjami w Europie (państwa UE i kraje stowarzyszone z programem Horyzont 2020) i poza nią.

Są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020.

Z uwagi na znaczne dysproporcje, w liczbie grantów indywidualnych MSCA, KE wprowadziła mechanizm mający na celu zwiększenie liczby grantów indywidualnych realizowanych w krajach Widening, aby odwrócić niekorzystny trend i przyciągnąć obiecujących naukowców.

Wprowadzone zostały Widening Fellowships, czyli granty dla naukowców, którzy aplikują wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening, a ich wnioski zostały wysoko ocenione, jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały finansowania. Wnioski te (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru Spreading Excellence and Widening Participation zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF: https://www.kpk.gov.pl/?p=43503

Nabór wniosków:

Obecnie jest otwarty nabór na akcje MSCA IF, który zakończy się 12 września 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego naboru dostępne są pod adresem: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -