Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 10

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z konkursu HARMONIA 10, które odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w Sali 102 bud. 7 (I piętro) – Wydział Nauk Ekonomicznych.

Konkurs Harmonia dotyczy projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Szkolenie kierowane jest w szczególności do osób, które:

  • aktualnie uczestniczą w akcjach COST, chcących współpracować z zagranicznymi partnerami, z którymi nawiązali naukowe kontakty  utworzone w ramach akcji COST,
  • chcą wziąć udział w aktualnie działających akcjach i dowiedzieć się o zasadach działania konkursu Harmonia.

Poza tym w konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

  • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
  • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
  • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej.

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • zasady nowego naboru do konkursu
  • zasady wypełnienia wniosku
  • ocena formalna/merytoryczna.

Otwarcie naboru wniosków do konkursu nastąpi 15 czerwca, nabór trwa do 17 września 2018r.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 18 czerwca (link poniżej):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqmqVGfAWvOcSgRwC7e1lZbqCRv270PvL7GPEAVpKXCQ0uwA/viewform?usp=sf_link

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -