Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Konkurs na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej

NCBiR ogłosił polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej.

Instytucjami finansującymi są:

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
  • Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu

Informacja o konkursie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/vi-konkurs/

Path 1 is aimed at research institutions and consortia thereof. For Path 1: Each project may be supported with  a maximum amount of 30.000 EUR per year for a period of up to 3 years, by each of the funding institutions.

W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Nas potencjalnie interesuje Ścieżka 1:

  • neuroscience,
  • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
  • materials science and engineering,
  • agricultural biotechnology and biocatalysis,
  • ICT
  • Information and Communication Technology

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r.

Prosimy o rozważenie możliwości wspólnego z naszymi tajwańskimi partnerami aplikowania o te granty. SGGW współpracuje z kilkoma uczelniami z tego kraju – lista (pokrywająca się z ofertą mobilności) dostępna jest na: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/wspolpraca-w-ramach-umow-bilateralnych

W przypadku pozytywnej decyzji proszę o bezpośredni kontakt z p. Małgorzatą Ciborowską (malgorzata_ciborowska@sggw.pl) – pracownicy Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych pomogą Państwu w aplikacji.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -