Ogłoszenia dla pracowników

Laureaci konkursu „Wspieramy Rozwój”

Pracownicy Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych zostali laureatami konkursu „Wspieramy Rozwój”, organizowanego przez firmę Cedrob S.A.

Dr Adam Świętochowski i dr Magdalena Dąbrowska zostali laureatami konkursu „Wspieramy Rozwój”, organizowanego przez firmę Cedrob S.A., która od lat angażuje się w wiele inicjatyw prospołecznych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Projekty były przyznawane w pięciu kategoriach: Nauka i Rozwój, Edukacja i Sport, Kultura, Inicjatywa Społeczna, 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Pracownicy Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych uzyskali najwyższe dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł. w kategorii Nauka i rozwój. Tematem prowadzonych badań będą „Sposoby zagospodarowania pomiotu ptasiego”.  Rezultaty projektu będą przedstawione na seminarium naukowym a postępy prac publikowane na stronie https://www.facebook.com/Wspieramy-rozw%C3%B3j-918829354991011/?modal=admin_todo_tour.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -