Ogłoszenia / Rekrutacja

Rekrutacja do V edycji studiów podyplomowych “Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych”

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie rozpoczyna rekrutację kandydatów do V edycji studiów podyplomowych “Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych”

Wydział Inżynierii Produkcji zaprasza na Studia podyplomowe
“Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych”
V edycja, rok akademicki 2018/2019

Tematyka studiów

 • narzędzia i techniki zarządzania jakością,
 • planowanie jakości,
 • audytowanie systemów zarządzania jakością,
 • standaryzacja w leśnictwie FSC PEFC,
 • certyfikacja wyrobów i usług,
 • innowacyjność w leśnictwie,
 • sektor usług leśnych w Polsce i na świecie, i inne.

W ramach studiów można uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia DNVGL: “Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008” – IQA (Internal Quality Auditor)

Termin:
Rekrutacja trwa do 12 października 2018r. (przedłużony termin rekrutacji)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
e-mail: jakoscwlasach@sggw.pl
tel: 0-22 59 34 511; fax: 0-22 59 34 512; kom. +48 665 662 830 

Opłata za studia
Opłatę za studia należy wnieść na rachunek bankowy nr 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060  z dopiskiem 507-10-112600-Q00135-99 (imię i nazwisko słuchacza)

Rada Programowa Studiów Podyplomowych

 • prof. dr hab. inż. Janusz Sowa ‐ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ‐ przewodniczący Rady Programowej,
 • dr inż. Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
 • dr hab. inż. Janusz Kocel, prof IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie
 • Jerzy Bałdyga – przedstawiciel Zakładów Usług Leśnych,
 • dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. nadzw. SGGW (Kierownik studiów) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Witold Zychowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dokumenty do pobrania

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Informacja o V edycji studiów podyplomowych
119.5 KiB20.07.2018275
Kwestionariusz osobowy - Systemy Zarządzania Jakością w LP
59.0 KiB31.07.2018126
List główny o V edycji studiów podyplomowych
148.1 KiB20.07.2018175
Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
27.0 KiB20.07.2018241
Terminy zjazdów - sem. 1, rok akademicki 2018/19
12.6 KiB6.09.2018240
Warunki Rekrutacji w V edycji studiów podyplomowych
124.7 KiB20.07.2018307
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -