Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Szkolenie “Czy warto zostać ekspertem oceniającym wnioski w Programach Ramowych UE”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje szkolenie pt. “Czy warto zostać ekspertem oceniającym wnioski w Programach Ramowych UE?”.

Szkolenie odbędzie się o godz. 9.30 w dniu 11 września 2018r. w IPPT PAN – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak działa Participant Portal oraz usłyszą o doświadczeniach zdobytych podczas pełnienia funkcji eksperta, które są niezwykle cenne przy pisaniu wniosków aplikacyjnych.

Gośćmi wydarzenia będą: ekspert oceniający wnioski oraz ekspert monitorujący proces oceny wniosków. Eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z oceną wniosków w programie Ramowym Horyzont 2020 składanych do Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.kpk.gov.pl/?event=czy-warto-zostac-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-programach-ramowych-horyzont-2020

Na szkolenie przewidziana jest ograniczona ilość miejsc, dlatego prosimy o szybką rejestrację poprzez stronę wydarzenia (należy utworzyć konto na stronie KPK).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -