Konferencje / Ogłoszenia dla doktorantów

Zaproszenie na Konferencję Doktorantów “Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”

W dniu 25 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbędzie się Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu” organizowana przez Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Doktoranci Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają na Konferencję Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”.

Konferencja odbędzie się 25 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW ul. Nowoursynowska 164 02-787 Warszawa.

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy obejmującej dziedziny nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, przyrodniczych oraz technicznych. Wydarzenie skierowane jest do doktorantów, którzy chcieliby przedstawić interesujące ich zagadnienie naukowe, studiowany przez nich fragment badań własnych czy w kuluarach podzielić się spostrzeżeniami ze swoich badań naukowych w szerszym gronie doktorantów.

Zgłoszenia oraz streszczenia wystąpień (wg zamieszczonych poniżej wzorów) należy przesyłać do dnia 8 października 2018 na adres e-mail: ewa_tulska@sggw.pl.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja została objęta Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasza Nurka, prof. SGGW.

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Agnieszka Kaleta
prof. dr hab. Artur Zdunek
dr hab. inż. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW
dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IAPAN

Komitet Organizacyjny:
mgr inż. Ewa Tulska – przewodnicząca
mgr inż. Magda Kubuśka-Orłowska
mgr inż. Joanna Mączyńska
mgr inż. Patryk Matkowski
mgr inż. Michał Piątek

Pliki do pobrania

Zaproszenie na Konferencję Doktorantów "4 żywioły" 2018 (472.1 KiB, 87 downloads)
Formularz zgłoszeniowy na Konferencję Doktorantów "4 żywioły" 2018 (58.5 KiB, 73 downloads)
Wzór streszczenia - "4 żywioły" 2018 (17.7 KiB, 62 downloads)

 

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -