Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie / Staż zagraniczny

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy

Zapraszamy do składania wniosków na stypendia rządu francuskiego w ramach pobytów badawczych.

Termin składania wniosków: do 02 listopada 2018r. do godz. 14.00

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

Dla kogo? – Pobyty badawcze przeznaczone są dla polskich naukowców

Czas trwania: od 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać  zrealizowany w okresie między 01 styczeń i 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 EURO na każdy miesiąc pobytu we Francji

Więcej informacji na stronie https://institutfrancais.us17.list-manage.com/track/click?u=783ea66e4fd1d21c6b6ed226d&id=3f68c98f22&e=edbed0bfac>

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -