Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Dzień informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje Dzień Informacyjny, który poświęcony jest 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: “Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”

Termin spotkania: 10 października 2018 r. w godz. 9.30 – 15.00, w budynku SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30 w Warszawie, Aula II.

Pozostało 28 wolnych miejsc.

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną nowe możliwości, jakie naukowcom i przedsiębiorcom daje udział w programie Horyzont 2020 oraz poruszone będą kwestie związane z budowaniem konsorcjów, składaniem wniosków i ich oceną.

Swoją obecność potwierdzili:

  • Dr Tomasz Calikowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, który zapozna uczestników spotkania z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego na 2019 rok,
  • Prof. dr hab. Piotr Stypiński z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z pozyskania i realizacji dwóch projektów finansowanych przez program Horyzont 2020: EuroDairy oraz SUPER-G,
  • Pani Justyna Kulawik-Dutkowska reprezentująca inicjatywę EIT Food, która przedstawi możliwości współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i Europy w obszarze badań, biznesu i edukacji w ramach EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-programie-horyzont-2020

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -