Ogłoszenia dla pracowników / Projekty badawcze KPI

Udział pracowników WIP w targach EFINTEC Exhibition and Forum of Installation Companies and new Technologies

W dniach 3 i 4 października 2018 na targach EFINTEC Exhibition and Forum of Installation Companies and new Technologies odbywających się na terenie targowym Fira de Barcelona przy Plaza de España w Barcelonie w Hiszpanii miał swoje stoisko targowe projekt TESSe2b.

W dniach 3 i 4 października 2018 na targach EFINTEC Exhibition and Forum of Installation Companies and new Technologies odbywających się na terenie targowym Fira de Barcelona przy Plaza de España w Barcelonie w Hiszpanii miał swoje stoisko targowe projekt TESSe2b. W czasie wykładów i prezentacji towarzyszącym targom EFINTEC odbyły 3. warsztaty projektu TESSe2b podczas, których Dr inż. Tomasz Bakoń, odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b na SGGW, wygłosił referat na temat nowych strategii sterowania systemami magazynującymi energię cieplną. W targach z SGGW uczestniczyli również Dr hab. inż. Paweł Obstawski i Mgr inż. Anna Kozikowska. Zarówno stoisko wystawowe, na którym ustawiony został miniprototyp instalacji TESSe2b, jak i warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Projekt TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources” jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 i jest refundowany w 100 % ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 1.10.2015 do 1.10.2019, jego budżet wynosi 4 311 700 €, z czego na zadania realizowane w SGGW przewidziano 425 375 €. Koordynatorem projektu TESSe2b jest Instituto Politécnico de Setubal w Portugalii.

Celem projektu TESSe2b jest opracowanie i walidacja w trzech prototypowych instalacjach wysokowydajnego systemu zarządzającego przepływem i wykorzystaniem ciepła w budynku z zastosowaniem magazynowania energii w materiałach wykorzystujących przemiany fazowe (PCM) oraz kolektory słoneczne i pompy ciepła do pozyskiwania energii do ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

7. warsztaty projektu TESSe2b planowane są na 12. czerwca 2019 w Warszawie.

Link do informacji o projekcie: http://cordis.europa.eu/project/rcn/198369_en.html

Link do strony o targach EFINTEC: http://www.efintec.es/

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -