Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Zaproszenie na szkolenie informacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanm przez Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE – Uniwersytet Warszawski.

Tematem spotkania będzie planowanie ścieżki rozwoju kariery naukowej. Omówione zostaną między innymi: przykłady dobrych praktyk – tworzenie optymalnego środowiska do aplikowania o prestiżowe granty badawcze, programy krajowe i międzynarodowe (m.in. granty ERC, działania Marii Skłodowskiej – Curie), portal EURAXESS.

Szkolenie odbędzie się 29 października 2018, godz. 9:15- 12:00 na Politechnice Warszawskiej, ul. Rektorska 4, budynek Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, sala 4.05, piętro IV.

Szkolenie poprowadzi Pani Diana Pustuła z RPK Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

Link z rejestracją na szkolenie oraz szczegółowym programem: http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-planowanie-sciezki-rozwoju-kariery-naukowej-instrumenty-krajowe-i-zagraniczne-w-tym-program-horyzont-2020-29-pazdziernika-2018/

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla pracowników naukowych jak i doktorantów.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -