Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność eksploatacja maszyn i pojazdów

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Specjalność: eksploatacja maszyn i pojazdów

 1. Scharakteryzować promieniowanie mikrofalowe. Omówić zastosowanie w przemyśle spożywczym.
 2. Wymienić rodzaje obróbki drewna cięciem, czym się różnią?
 3. Na czym polega frezowanie drewna? Podać różnice pomiędzy frezarkami dolo- i górno-wrzecionowymi.
 4. Na czym polega wiercenie w drewnie? Podać różnicę pomiędzy wierceniem wzdłuż i w poprzek włókien drewna.
 5. Na przykładzie glebogryzarki omówić parametry pracy aktywnych maszyn uprawowych.
 6. Omówić budowę i regulacje zespołu żniwnego.
 7. Omówić budowę głowicy harwesterowej stosowanej podczas pozyskiwania drewna.
 8. Omówić zasady doboru hal udojowych i ich wyposażenia.
 9. Scharakteryzować czynniki wpływające na wielkość oporów cięcia w sieczkarniach.
 10. Omówić zasady doboru parametrów przenośników do usuwania odchodów
 11. Przedstawić metodę wyznaczenia przyśpieszeń punktu mechanizmu z wykorzystaniem planu biegunowego.
 12. Omówić maszyny i aparaturę do zamrażania żywności.
 13. Przedstawić zasady stosowania analizy statycznej i kinetostatycznej w wyznaczaniu sił w mechanizmach.
 14. Omówić zasadę działania wirówek, typowe rozwiązania konstrukcyjne i zastosowanie.
 15. Scharakteryzować rodzaje układów jezdnych maszyn.
 16. Omówić parametry żurawi hydraulicznych.
 17. Scharakteryzować  przetworniki pomiaru plonu
 18. Omówić stosowanie sprężonego powietrza jako czynnika roboczego w układach pneumatycznych
 19. Omówić zasady doboru siłownika w układzie hydraulicznym
 20. Omówić rodzaje i funkcje zaworów ciśnieniowych w układach hydraulicznych.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -