Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB specjalność systemy techniczne i informatyczne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Specjalność: systemy techniczne i informatyczne

 1. Scharakteryzować pojęcie model matematyczny.
 2. Wymienić rodzaje modułów wykorzystywanych w sterownikach PLC
 3. Podać różnice pomiędzy wydajnością teoretyczną a praktyczną agregatu maszynowego.
 4. Jakie czynniki (wielkości) należy uwzględnić podczas obliczania niezbędnej liczby maszyn potrzebnych do wykonania zabiegu w określonym terminie agrotechnicznym?
 5. Jakie czynniki (wielkości) należy uwzględnić podczas obliczania liczby środków transportowych niezbędnych do obsługi maszyn głównych?
 6. Podać definicję procesu technologicznego i omówić jego strukturę.
 7. Co nazywamy dokumentacją technologiczną i jakie główne dokumenty ona zawiera?
 8. Techniczna norma czasu – co to jest i jak się ją oblicza?
 9. Podać i omówić właściwości mechaniczne nasion.
 10. Podać i omówić cechy gospodarcze dla owoców ziarnkowych.
 11. Podać wymagania, tolerancje i cechy dyskwalifikacyjne dla warzyw korzeniowych.
 12. Scharakteryzować pojęcie symulacja komputerowa.
 13. Omówić parametry i mierniki charakteryzujące proces transportowy.
 14. Scharakteryzować pojęcie miara dopasowania modelu matematycznego do danych eksperymentalnych.
 15. Podać definicję systemu oraz klasyfikację systemów.
 16. Wymienić metody optymalizacji liniowej i nieliniowej.
 17. Omówić pojęcie i cechy relacji w relacyjnych bazach danych.
 18. Omówić sposoby weryfikacji modeli neuronowych.
 19. Jakie zadania realizuje sterownik PLC?
 20. Jakimi językami programuje się sterowniki PLC?
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -