Nauka / Ogłoszenia dla pracowników

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dotyczącym konkursu BiodivERsA

Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych Zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym nowo otwartego konkursu BiodivERsA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności pod tytułem: “Biodiversity and its influence on animal, human and plant health”.

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze: http://www.biodiversa.org/

Szkolenie odbędzie się 17 października 2018 r. w bud. nr 8, sala 116 w godzinach 10.00 – 13.00.

Na szkoleniu zostaną omówione:

  1. Zasady konkursu
  2. Zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów
  3. Formularze aplikacyjne
  4. Kryteria oceny wniosków

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria.

Główne tematy konkursu:

  1. Relationship between biological diversity and animal, humanand/or plant health: effects and underlying mechanisms
  2. Understanding and predicting the integrated effects of globalchange factors on biodiversity-related health issues
  3. Valuing/qualifying biodiversity benefits to animal, human andplant health, and promoting health-friendly biodiversity status as well as biodiversity-based health status
  4. Focus on biodiversity-health relations in European overseas

Po szkoleniu możliwe będą konsultacje indywidualne z pracownikami Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych.

Rejestracja na szkolenie do 16 października: https://goo.gl/forms/tAQBOcU96JnUQ3dh2

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -