Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCN

Szkolenie dotyczące konkursów Beethoven Classic 3 i Beethoven Life 1

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dotyczącym konkursów Beethoven Classic 3 i Beethoven Life 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze.

  • Beethoven Classic 3 – to konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3
  • Beethoven Life 1 – to konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu w ramach wszystkich paneli NCN z wyjątkiem nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1

Nabór wniosków do ww. konkursów będzie prowadzony do 17 grudnia 2018 r.

Szkolenie odbędzie się 23 października 2018 r. w bud. nr 8-sala 116 w godzinach 10.00 – 14.00.

Na szkoleniu zostaną omówione:

  1. Zasady konkursu
  2. Zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów
  3. Formularze aplikacyjne
  4. Kryteria oceny wniosków

Rejestracja na szkolenie do 22 października: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhzACHj2771k7usfRiPd6Q1rtoyT8TLVB9HsyNLsZ67O62lA/viewform?usp=sf_link

 

 

 

Po szkoleniu możliwe będą konsultacje indywidualne z pracownikami Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -