Ogłoszenia dla pracowników / Projekty badawcze KPI

Główna konferencja projektu TESSe2b w Atenach

W dniu 3 listopada 2018r. w Atenach odbyła się główna konferencja projektu TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”.

Impreza ta odbywała się jako oddzielna sesja konferencji 7th International Conference Energy in Buildings organizowanej przez American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Reprezentujący Wydział Inżynierii Produkcji dr inż. Tomasz Bakoń – odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW, przedstawił opracowanie External Factors and Efficiency of Thermal Energy Storage System (Bakoń T., Obstawski P., Kozikowska A.). Sesja poświęcona projektowi TESSe2b została ciepło przyjęta i cieszyła się dużym zainteresowaniem fachowców z branży.

Dzień wcześniej 2 listopada 2018 w Chalkidzie w siedzibie TEISTE – partnera konsorcjum TESSe2b odbyły się greckie, czwarte już warsztaty i spotkania dyskusyjne projektu TESSe2b, które również wzbudziły spore zainteresowanie fachowców.

W Polsce warsztaty są przewidziane na 12.06.2019.

Projekt TESSe2b jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 i jest refundowany w 100 % ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 1.10.2015 do 1.10.2019, jego budżet wynosi 4 311 700 €, z czego na zadania realizowane w SGGW przewidziano 425 375 €. Koordynatorem konsorcjum złożonego z 10 członków jest Instituto Politécnico de Setubal w Portugalii.

Celem projektu TESSe2b jest opracowanie i walidacja w trzech prototypowych instalacjach wysokowydajnego systemu zarządzającego przepływem i wykorzystaniem ciepła w budynku z zastosowaniem magazynowania energii w materiałach wykorzystujących przemiany fazowe (PCM) oraz kolektory słoneczne i pompy ciepła do pozyskiwania energii do ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Innowacje w projekcie TESSe2b:

– wykorzystanie nanotechnologii do poprawy efektywności energetycznej materiałów PCM,

– wykorzystanie materiałów PCM do zwiększenia wydajności odwiertów geotermalnych,

– modułowa budowa zbiorników magazynujących ciepło i chłód,

– zaawansowany inteligentny system sterowania przepływem ciepła oraz ogrzewaniem i chłodzeniem budynku (część przewidziana do realizacji głównie przez Ruhr-Universität Bochum w Niemczech oraz SGGW).

Link do informacji o projekcie:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/198369_en.html

http://tesse2b.eu

Link do informacji o konferencji:

http://ashrae.gr/einb2018a.php

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -