Konferencje

Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”

W dniu 25 października 2018 roku  Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”.

W dniu 25 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”. Konferencja jest kontynuacją corocznego wydarzenia „Sympozjum Doktorantów” zapoczątkowanego w 2008 roku przez prof. dr hab. Krystynę Konstankiewicz oraz prof. dr hab. inż. Agnieszkę Kaletę. Organizatorami spotkań doktorantów są Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wydarzenie skierowane było do doktorantów, którzy przedstawili interesujące ich zagadnienia naukowe, studiowany przez nich fragment badań własnych czy w kuluarach dzielili się spostrzeżeniami ze swoich badań naukowych. Wydarzenie umożliwiło najmłodszym doktorantom udoskonalić warsztat wykonywania prezentacji konferencyjnych, omówić naukowe hipotezy i cele, czy prowadzić pierwsze dyskusje naukowe w przyjaznym gronie młodych naukowców.

Chęć udziału w tym wydarzeniu wyraziło 42 doktorantów, w tym 37 uczestników czynnych. Podczas konferencji (na 4 sesjach) można było wysłuchać 35 prezentacji konferencyjnych zróżnicowanych tematycznie. 

Komitet naukowy w składzie: prof. dr hab. inż. Agnieszka Kaleta, dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN, dr hab. inż. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW, dr hab. inż. Jacek Klonowski, prof. SGGW, wyróżnił sześć najlepszych prezentacji. Przyznano trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia. I miejsce ex aequo otrzymały prezentacje autorstwa: Diana Gawkowska, Karolina Nowakowska, Magdalena Maksim. Wyróżnienia otrzymały prezentacje autorstwa: Magdalena Maria Gos, Karolina Dolatowska-Żebrowska, Zuzanna Łyszcz. W oficjalnym otwarciu i wręczeniu nagród uczestniczyli Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie dr hab. inż. Tomasz Nurek,  prof. SGGW oraz Prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW.

Patronat nad wydarzeniem sprawowali Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW, Rada Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Partnerami wydarzenia byli Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”, Koło Naukowe Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW oraz Gospodarstwo Rolne – Dariusz Matkowski. Komitet organizacyjny stanowili doktoranci Magda Kubuśka-Orłowska, Joanna Mączyńska, Patryk Matkowski, Michał Piątek, Magdalena Krekora oraz Ewa Tulska (przewodnicząca). W organizacji wydarzenia uczestniczyli również studenci Wydziału Inżynierii Produkcji: Patrycja Szmulewicz, Iga Maria Zawadzka, Marcin Mielcarek, Adam Płachta oraz Wojciech Wojtczak.

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -