Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Zaproszenie do udziału w akcjach programu COST

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych zaprasza do wzięcia udziału w akcjach programu COST. Aplikować można w roli MC Member lubMC Substitute.

COST, czyli  Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej, ogłosił tematy nowych akcji, które rozpoczną się już wiosną 2019, a  w wyszukiwarce akcji COST powinny zostać zamieszczone 5 grudnia 2018.

Informacje o nowych akcjach na stronie https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2018/11/oc-2018-1_Actions-Booklet.pdf

Czym jest COST?

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST to finansowany przez UE program, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zaletą programu COST jest możliwość inicjowania projektów przez samych naukowców, a następnie włączanie w nie osób z zainteresowanych krajów (bottom-up).

COST oferuje naukowcom z Europy platformę współpracy i wymiany doświadczeń w określonym projekcie.

Dlaczego warto uczestniczyć w akcjach COST?

  • Możliwość znalezienia partnerów naukowych w różnych krajach;
  • Zwiększa mobilność badaczy i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej;
  • Procentuje kolejnymi projektami;

Program COST zapewnia środki na organizację działań networkingowych w szerokim zakresie tematów naukowych, na przykład:

  • Spotkania, warsztaty i konferencje
  • Granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców
  • Short-Term Scientific Missions (STSM)
  • Szkolenia (training schools)
  • Działania upowszechniające i publikacje

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie jak również na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem:

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -