Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Warsztaty dla kandydatów na ekspertów KE, oceniających wnioski w programie HORYZONT 2020

Zapraszamy na warsztaty ,,Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020″

Warsztaty są współorganizowane przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW oraz Regionalny Punkt Kontaktowy “CENTRUM” Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

Warsztaty odbędą się 07.12.2018, godz. 10:00 – 14:30 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, sala konferencyjna w Centrum Informatycznym (budynek nr 1).

Warsztaty poprowadzą konsultanci RPK Centrum, działającego przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

Warsztaty skierowane są zarówno do naukowców (profesorów, doktorów, doktorantów), jak również do osób, które nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w zakresie:

  • zarządzania i oceny projektów badawczo-rozwojowych,
  • wykorzystywania rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transferu technologii i innowacji,
  • edukacji, komunikacji, etyki,
  • międzynarodowej współpracy w nauce i technologii,
  • rozwoju zasobów ludzkich,

i chcą zgłosić swoje kandydatury na ekspertów oceniających wnioski projektowe w konkursach ogłaszanych w programie badan i innowacji – Horyzont 2020.

Na warsztatach obowiązuje limit miejsc: 11.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli zainteresowanie warsztatami będzie duże Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych powtórzy szkolenie w najbliższym czasie.

Bardzo prosimy przybyć na spotkanie ( w miarę możliwości ) z własnymi laptopami.

Link do rejestracji: http://bob.strony.uw.edu.pl/rejestracja-na-warsztaty-w-laboratorium-komputerowym-dla-kandydatow-na-ekspertow-komisji-europejskiej-oceniajacych-wnioski-w-programie-horyzont-2020/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -