Okiem studenta

Wydziałowy Mistrz Edukacji 2018

14 grudnia 2018 r. w Auli Kryształowej odbyło się wręczenie nagród dla wydziałowych Mistrzów Edukacji.

14 grudnia 2018 r. podczas uroczystej gali wręczone zostały nagrody dla wydziałowych Mistrzów Edukacji. Organizatorem konkursu jest Rada Uczelniana Samorządu Studentów SGGW. Celem wydarzenia jest wyłonienie i nagrodzenie wybitnych dydaktyków na każdym z wydziałów. Nagrodzonych zostało 14 nauczycieli akademickich mających co najmniej stopień doktora. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy studenci SGGW.

Laureatem z Wydziału Inżynierii Produkcji została dr inż. Anna Klepacka.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -