Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Zaproszenie do udziału w kursie programu HORYZONT 2020

Zapraszamy do udziału w kursie pt. “How to turn your project idea in a competitive Horizon 2020 proposal” organizowanym w ramach programu HORYZONT 2020

Kurs  odbędzie się w dniach 12-14 marca 2019 r. w Czech University of Life Sciences Prague.

Główna część kursu odbędzie się w dniach 12-13 marca. Dzień trzeci (14 marca) jest dniem fakultatywnym, dla osób zainteresowanych.

Inicjatywa zorganizowania kursu jest wynikiem współpracy University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Czech University of Life Sciences Prague (CULS), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)oraz SGGW w ramach ELLS Support Teams- Research Support Office, którego Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych jest obecnie koordynatorem.

Cel kursu: Kurs ma na celu zapoznanie uczestników ze znaczeniem podejścia wielopodmiotowego, zaangażowania interesariuszy, działań w zakresie upowszechniania oraz wskaże, w których rozdziałach aplikacji projektu należy używać tych terminów.

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość poznania naukowców z innych uczelni, zainteresowanych podobną tematyką badań – poprzez pracę w grupach. Kurs umożliwi także stworzenie i rozszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych mających na celu utworzenie partnerstwa dla przyszłych aplikacji projektów do Horyzont2020.

Adresaci kursu: Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców, posiadających, co najmniej tytuł doktora, którzy planują złożenie aplikacji we wskazanych w agendzie tematach lub w obszarach tematycznych związanych z tymi konkursami.

Koszt kursu: Kurs jest bezpłatny. Koszty podróży i pobytu nie są finansowane przez Euroleague of Life Sciences (ELLS). W tej kwestii prosimy o bezpośredni kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Badawczych tel. 310 41

Rejestracja: Osoby zainteresowane udziałem w kursie, prosimy o zgłaszać się drogą e-mailową na adres luiza_czekala@sggw.pl

Limit uczestników przypadających na każdą Uczelnię to 5 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -