Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało informację na temat inicjatywy Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), która opublikowała na swoich stronach Roczny Program Pracy na 2019 r.

Program dostępny jest pod adresem: https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbi-ju-awp-2019.pdf

W Programie znajduje się 21 tematów konkursowych o łącznym budżecie ponad 135 milionów Euro.

Oficjalne otwarcie konkursu i rozpoczęcie procesu naboru wniosków zaplanowano na dzień 4 kwietnia br.

Jednocześnie w dniu 12 kwietnia br. w Brukseli planowany jest Międzynarodowy Dzień informacyjny BBI JU Info Day 2019 połączony ze spotkaniem brokerskim http://www.kpk.gov.pl/?event=bbi-ju-info-day-2019-dzien-informacyjny-i-spotkanie-brokerskie

Biogospodarka obejmuje te dziedziny przemysłu, które wykorzystują odnawialne zasoby biologiczne (biomasę) pochodzenia lądowego i morskiego (takie jak: produkcja rolnicza, lasy, ryby, glony, zwierzęta, mikroorganizmy oraz biologiczne pozostałości i odpady) w celu produkcji żywności, paszy, bioproduktów i biomateriałów, chemikaliów oraz bioenergii.  Jednym z głównych celów zaktualizowanej strategii Komisji Europejskiej w sprawie biogospodarki (Action plan to develop a sustainable and circular bioeconomy) z października 2018 r. są inwestycje w badania naukowe i innowacje oraz rozwijanie umiejętności związanych z biogospodarką. Głównym źródłem finansowania badań i innowacji w obszarze biogospodarki na poziomie UE jest Program Horyzont 2020, budżet drugiego wyzwania społecznego. Z budżetu tego finansowane są projekty w ramach konkursów ogłaszanych przez KE na podstawie dwuletnich programów pracy (Working Programmes) wypracowywanych przez państwa członkowskie oraz dofinansowywane są projekty realizowane w ramach instrumentu BBI JU (Wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez   Bio-based Industries Consortium  (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -