Ogłoszenia dla pracowników

Warsztaty w ramach programu Horyzont 2020

W dniach 12-14 marca 2019r. w Czech University of Life Sciences Prague odbyło się spotkanie pt. “How to turn your project idea in a competitive Horizon 2020 proposal”.

Spotkanie było wynikiem współpracy University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Czech University of Life Sciences Prague (CULS), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) oraz SGGW w Warszawie (WULS) w ramach ELLS Support Teams – Research Support Office, którego Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych jest obecnie koordynatorem.

Z naszej uczelni w spotkaniu udział wzięło 6 osób. Wydział Inżynierii produkcji reprezentowali dr inż. Arkadiusz Gendek oraz dr inż. Tomasz Bakoń, który miał wystąpienie dotyczące ewaluacji projektów Horyzont 2020.

Po części teoretycznej i warsztatowej uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z wyposażeniem laboratoriów badawczych Faculty of Forestry and Woos Sciences CULS oraz zwiedzić arboretum w Kostelcu nad Černými Lesy.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -