Ogłoszenia dla pracowników

Seminarium Obróbki Laserowej w ramach VI Targów Laserów i Technologii w Kielcach

Na Seminarium Obróbki Laserowej w ramach VI Targów Laserów i Technologii w Kielcach dr hab. inż. Adam Maciak z SGGW wystąpił z prezentacją na temat wstępnych badań efektów cięcia wilgotnego drewna okrągłego laserem.

Na seminarium odbywającym się podczas VI Targów Laserów i Technologii Laserowych pojawiło się wielu młodych ludzi. To właśnie oni mieli do dr hab. inż. Adama Maciaka najwięcej pytań.

Ich obecność zauważył również dr inż. Wojciech Napadłek z Wojskowej Akademii Technicznej i podkreślił to na wstępie prelekcji. Dodatkowo, przywołał również krótką historię oraz wskazał na przełomowy laser TEA wynaleziony w 1971 roku.

Więcej na stronie targów https://www.targikielce.pl/pl/aktualnosci,1,trwa-seminarium-obrobki-laserowej,28061.chtm

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -