Ogłoszenia dla pracowników

Planowanie ścieżki rozwoju kariery naukowej – instrumenty krajowe i zagraniczne

Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM Programów Badawczych UE na Uniwersytecie Warszawskim zaprasza na spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne pt. PLANOWANIE ŚCIEŻKI ROZWOJU KARIERY NAUKOWEJ – INSTRUMENTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE W TYM PROGRAM HORYZONT 2020 odbędzie się 10 kwietnia 2019, godz. 10:00 – 12:00 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166.

W programie:

  • Portal Mobilnych Naukowców – EURAXCESS
  • Elementy harmonijnego rozwoju ścieżki kariery naukowej
  • Instrumenty, w tym programy krajowe i międzynarodowe, w tym Program „Horyzont 2020”:
  • Granty ERC
  • Działania Marii Skłodowskiej-Curie
  • Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania  o prestiżowe granty badawcze – system wsparcia w SGGW

Szkolenie poprowadzi p. Diana Pustuła oraz p.Anna Demner, Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -