Ogłoszenia dla studentów / Studia wymienne

Nabór na praktyki ERASMUS+

Studencie! Masz ochotę zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe w zagranicznej instytucji i pochwalić się nim w CV? Zgłoś się do Biura Współpracy Międzynarodowej z kompletem dokumentów, odbierz grant i ruszaj w drogę!

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza do udziału w praktykach w ramach programu Erasmus+

Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące, preferowane są 3 miesiące lub dłużej.

Praktyka musi być związany z kierunkiem studiów/badań i może odbyć się w dowolnej instytucji, laboratorium, Uczelni Wyższej mieszczącej się krajach biorących udział w programie Erasmus + (kraje UE i stowarzyszone).

Udział w programie Erasmus + może być kilkukrotny, musi mieścić się w puli 12 miesięcy mobilności na każdym stopniu studiów:

Dofinansowanie miesięczne wynosi, w podziale na grupy krajów:

Grupa 1 – 600 EUR – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,

Grupa 2 – 550 EUR – Austria, Belgia, Cypr, , Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

Grupa 3 – 500 EUR – Bułgaria, Chorwacja, Czechy Estonia, Litwa, Łotwa, , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry, Była Jugosławiańska Republika Macedonia (FYROM)

Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożą w w BWM zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą mogli otrzymywać wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój – POWER – stypendium jest zwiększone o ok 200 EUR – całość stypendium POWER jest wypłacana w złotówkach, po kursie ustalonym dla projektu.

Najbliższa kwalifikacja do finansowania z projektu POWER będzie przeprowadzona wśród zakwalifikowanych studentów po 16 czerwca 2019

Dodatkowo przewidziane jest dofinansowanie podróży:

Azory 1 500,-PLN

Turcja, Islandia 1 300,-PLN

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Malta, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia 900,-PLN

Pozostałe kraje europejskie 600,-PLN

Podstawą do wzięcia udziału w programie jest nawiązanie kontaktu z instytucją i uzyskanie zgody na odbycie praktyk.

Rekrutacja na praktyki organizowana jest centralnie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Osoby nie posiadające certyfikatu językowego zobowiązane są zgłosić się do BWM najpóźniej do 16 maja 2019 – dla tych osób przewidziany jest egzamin językowy organizowany przez BWM.

Studenci posiadający certyfikat językowy lub którzy zdali na maturze język rozszerzony na co najmniej 50% są zwolnieni z egzaminu językowego mogą zgłaszać się do biura do 15 czerwca 2019.

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

  • Formularz kontaktowy
  • Wstępna zgoda instytucji przyjmującej w formie oficjalnego Acceptance Letter lub e-maila z terminem praktyki.
  • Kopia certyfikatu (jeśli kandydat posiada)
  • Kwalifikowane są osoby spełniające wymogi formalne, które złożyły pełną dokumentację aplikacyjną, do wyczerpania posiadanych przez BWM środków finansowych.

Strona internetowa: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/informacje-dla-studentow/praktyki-i-staze-zagraniczne/praktyki-w-programie-erasmus

KONTAKT:
Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15

Joanna Żach
studenci finansowani z POWER
mail: joanna_zach@sggw.pl/erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51

Małgorzata Kotlicka
mail: malgorzata_kotlicka@sggw.pl/erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 56

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -