Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Ogłoszenie NCBiR o spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie planowanych naborów wniosków.

NCBiR zaprasza na spotkania informacyjne, podczas których zaprezentowane zostaną informacje dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach funduszy norweskich i EOG.

Wydarzenia te odbędą się 19 i 25 czerwca br. w Warszawie.

Ogłoszenie o planowanych dniach informacyjnych dostępne jest na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-planowanych-dniach-informacyjnych-fundusze-norweskie-i-eog-56085/

W najbliższym czasie NCBiR poda szczegółowe informacje i uruchomi rejestrację. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony internetowej programu:

https://www.ncbr.gov.pl/norwaygrants/pl

https://www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants/en

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -