Ogłoszenia dla pracowników

Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi i wykorzystania narzędzia SCOPUS

Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Rada Doktorantów SGGW zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi i wykorzystania narzędzia SCOPUS, które odbędzie się 4 czerwca 2019 o godz. 13.45, na terenie Biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 161.

Elementy szkolenia:

  • Omówienie zasobów bazy Scopus
  • Analiza oraz mierniki bibliometryczne dostępne w bazie Scopus
  • Wyszukiwanie najlepszych recenzowanych czasopism naukowych
  • Profile autorów oraz instytucji
  • Przykłady on-line

Szkolenia prowadzone będą w języku polskim, wymagana jest rejestracja poprzez formularz (link do zapisów poniżej). Jesteśmy przekonani, że przedstawione w ramach szkolenia zagadnienia znajdą zastosowanie w pracy zarówno kadry naukowej jak również administracyjnej naszej Uczelni.

LINK do zapisów: https://forms.gle/kWu1jVGrYH3KYJkF6

W sprawie szczegółowych informacji bardzo proszę o kontakt z Przewodniczącym Rady Doktorantów SGGW, Panem Jarosławem Olszewskim e-mail: jarek.olszewski01@gmail.com

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -