Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Szkolenie “Akcje Marie Skłodowska-Curie: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (MSCA IF)”

Zapraszamy na szkolenie “Akcje Marie Skłodowska-Curie: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (MSCA IF)”, które odbędzie się 6 czerwca (czwartek), w godz. 10.00-13.00 (sala boczna Senatu w Rektoracie).

Podczas szkolenia zostaną omówione:

  1. Zasady ogólne projektów w ramach MSCA IF
  2. Granty Widening Fellowships – nowy mechanizm finansowania
  3. Kryteria oceny projektów MSCA IF
  4. Przygotowanie wniosku (część B)

Rejestracja: trwa do 5 czerwca, link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/LJjdfWmZHBGwDhGX9

Szkolenie poprowadzi Pan Adam Głuszuk, ekspert w obszarze MSCA, z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Dla osób zainteresowanych, przewidziane zostały również indywidulane konsultacje z ekspertem.

Program szkolenia.

9:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10.15 Otwarcie szkolenia
10.15 – 10.45 Zasady ogólne projektów w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
10.45 – 11.00 Widening Fellowships
11.00 – 11.30 Kryteria oceny projektów MSCA IF
11.30 – 11.50 Przerwa
11.50 – 12.35 Przygotowanie części B wniosku
12.35 – 13.00 Pytania i odpowiedzi
Konsultacje indywidualne

Granty MSCA IF są to indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich. Granty przyznawane są doświadczanym naukowcom ze stopieniem doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

Więcej informacji o Marie Skłodowska-Curie Actions: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

Nabór wniosków w konkursie trwa do 11.09.2019 r.

Dodatkowo Krajowy Punkt Kontaktowy 31.05.2019 zaprasza na szkolenie dla naukowców składających wnioski do aktualnego konkursu Granty indywidualne MSCA IF. Informacje na stronie https://www.kpk.gov.pl/?event=granty-indywidualne-msca-if-szkolenie-dla-naukowcow-skladajacych-wnioski-do-aktualnego-konkursu

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -