Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Ogłoszenie NCBiR o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Funduszy norweskich i EOG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do rejestracji na dni informacyjne – Fundusze Norweskie i EOG.

Została otwarta rejestracja na dni informacyjne dotyczące Polskiego Programu Badań Aplikacyjnych, które odbędą się 19 i 25 czerwca 2019 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79) w godzinach 11:00-16:00.

Rejestracji na jeden z tych dni można dokonać z wykorzystaniem poniższych formularzy dostępnych na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rejestracja-na-dni-informacyjne-fundusze-norweskie-i-eog-56257/

Spotkania będą prowadzone w języku angielskim.
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -