Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Workshop projektu TESSe2b – Warszawa, 12 czerwca 2019r.

W dniu 12 czerwca 2019 r. w Hotelu Gromada przy pl. Powstańców Warszawy odbyły się siódme warsztaty dotyczące prezentacji rezultatów projektu: System magazynowania energii cieplnej dla budynków energooszczędnych (TESSe2b). Warsztaty miały na celu przybliżenie użytkownikom możliwości systemu opracowanego w ramach projektu TESSe2b, finansowanego z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej.

Oprócz części informacyjnej goście przekazali swoje opinie i sugestie dotyczące wdrażania systemu TESSe2b. Uzyskane w ten sposób informacje i spostrzeżenia pozwolą na lepsze dostosowanie systemu TESSe2b do wymagań rynku i użytkownika końcowego.

Przedstawione zostały: zagadnienia z zakresu innowacji materiałów przemiany fazowej (PCM) do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania ciepłej wody za pomocą kolektorów słonecznych, a także innowacyjna geotermalna pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym z PCM; metody kontroli i monitorowania takich systemów; instalacje pilotażowe działające już w Austrii na Cyprze i w Hiszpanii. Była również możliwość obejrzenia mikro prototypu urządzenia oraz zapoznania się z kilkoma innymi projektami dotyczącymi energetyki, finansowanymi w ramach programu Horyzont 2020, a realizowanymi obecnie w Polsce w Instytucie Energetyki i Mostostalu Warszawa.

Wykłady i dyskusje były prowadzone w języku angielskim, a same warsztaty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Największe zainteresowanie wzbudziły prezentacje dotyczące budynków demonstracyjnych i mini prototyp zbiornika z PCMem.

Zachęcamy do śledzenia dalszych postępów realizacji projektu na stronie www.tesse2b.eu lub w mediach społecznościowych.

 

dr inż. Tomasz Bakoń

odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -