Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Spotkanie robocze projektu TESSe2b – Warszawa, 13 czerwca 2019r.

W dniu 13 czerwca 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbyło się spotkanie robocze projektu: System magazynowania energii cieplnej dla budynków energooszczędnych (TESSe2b).

Spotkanie miało na celu zapoznanie koordynatora projektu i członków konsorcjum TESSe2b z prowadzonymi ostatnio badaniami w ramach projektu na SGGW, ustaleniem programu dalszych badań i prezentacją bazy laboratoryjnej.

W spotkaniu udział wzięło 9 osób, w tym 4 z Portugalii, po jednej z Austrii, Grecji i Hiszpanii oraz dwie osoby z SGGW.

Zachęcamy do śledzenia dalszych postępów realizacji projektu na stronie www.tesse2b.eu lub w mediach społecznościowych.

 dr inż. Tomasz Bakoń

odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -