Oferty pracy / Ogłoszenia dla studentów / Praktyki zawodowe

Praktyki studenckie w Ministerstwie Energii

Ministerstwo Energii w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich/wolontariatu

Stanowisko: praktykant/wolontariusz w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Czas trwania praktyki: od 1 do 3 miesięcy

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • uczestnictwo w procesie opracowywania materiałów analitycznych dotyczących rynku biokomponentów (biopaliw) wykorzystywanych w transporcie w PL oraz w innych krajach;
  • opracowywanie materiałów merytorycznych dotyczących biomasy wykorzystywanej na cele OZE w transporcie;
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania obywateli w zakresie dotyczącym stosowania odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Wymagania:

  • student lub absolwent kierunku: Biologia, Biotechnologia, Informatyka i ekonometria, Inżynieria ekologiczna, Inżynieria i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska, Inżynieria systemów biotechnicznych, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Technologie energii odnawialnej, Organic Agriculture and Food Production,
  • komunikatywność,
  • dobra organizacja pracy,
  • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
  • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • cv,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 28.06.2019 r.

Dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: praktyki@me.gov.pl
z dopiskiem w temacie wiadomości DEO-P.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -