Ogłoszenia

Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 września 2019 roku zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis.

Doktor Honoris Causa UR w Krakowie, Profesor Honorowy UWM w Olsztynie. Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej w latach 1981-1987. Zastępca Dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa w latach 1977-1981. Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych w latach 1980-1994.

Wybitny specjalista w zakresie teorii konwekcyjnego suszarnia płodów rolnych, inżynierii systemów z matematycznym modelowaniem procesów rolnictwa oraz metodologii nauk empirycznych. Autor licznych publikacji naukowych.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką SGGW.

Odszedł wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Człowiek życzliwy i serdeczny.

Cześć Jego Pamięci!
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 23 września 2019r. (poniedziałek)  o godz. 15.00 w kościele św. Wawrzyńca, ul. Wolska 140a, Warszawa

Żałobne posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji odbędzie się 24 września (wtorek) o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału (bud. 21, s. 104).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -