Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Międzynarodowy dzień informacyjny połączony ze spotkaniem brokerskim

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza do udziału w wydarzeniu, którego celem jest przedstawienie całościowej informacji na temat ostatniego konkursu w obszarze “Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (SwafS – Science with and for Society) w programie Horyzont 2020.

Będzie to wyjątkowa możliwość aby nie tylko dowiedzieć się więcej o zbliżającym się konkursie H2020, ale także aby znaleźć partnerów do konsorcjów projektowych oraz nawiązać nowe, międzynarodowe kontakty naukowo-biznesowe.

W dniach 14-15 października 2019 r. odbędzie się w Warszawie międzynarodowy dzień informacyjny połączony ze spotkaniem brokerskim dla obszaru “Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” SwafS

Informacje na stronach: https://horizon-swafs2020.b2match.io/ oraz https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

Oba wydarzenia mają na celu wsparcie wszystkich zainteresowanych udziałem w ostatnim konkursie w tym obszarze, który zostanie otwarty 10 grudnia 2019 r.

Wydarzenie organizuje międzynarodowa sieć punktów kontaktowych w obszarze SwafS.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentują tematykę zbliżającego się konkursu w obszarze SwafS oraz praktyczne wskazówki związane z procesem przygotowania wniosku i jego oceną.

Dodatkowo, zaplanowana jest prezentacja założeń związanych z nowym programem ramowym Horyzont Europa. Tego dnia koordynatorzy aktywnie poszukujący partnerów do projektu będą mieli możliwość przedstawienia swojego pomysłu na projekt. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą Flash session https://horizon-swafs2020.b2match.io/page-531

W drugim dniu spotkania pojawią się prezentacje projektów, które są obecnie realizowanie w obszarze SwafS i mogą mieć znaczenie przy opracowywaniu nowych wniosków.

Rejestracja otwarta do 8 października na stronie wydarzenia: https://horizon-swafs2020.b2match.io/

Zachęcamy do rejestracji i dokładnego wypełnienia profilu uczestnika. Dzięki rzetelnemu przygotowaniu formularza rejestracyjnego wraz z informacją dotyczącą poszukiwanych możliwości współpracy zwiększacie Państwo swoje szanse na umówienie udanych spotkań bilateralnych z innymi uczestnikami.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -