Ogłoszenia

Zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Haman

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 września 2019 roku zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Haman.

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW w latach 1977-1981. Wybitny specjalista w zakresie mechanizacji rolnictwa i budowy maszyn rolniczych. Twórca inżynierii rolniczej jako dyscypliny naukowej.

Zastępca, sekretarz Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. Ekspert Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, UNESCO w zakresie mechanizacji rolnictwa.

Autor oraz współautor licznych prac badawczych, książek i publikacji naukowych. Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, rad, komitetów i komisji. Doktor honoris causa Akademii Rolniczych: w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Michała Oczapowskiego.

Odszedł wybitny naukowiec i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Cześć Jego Pamięci!
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 26 września 2019 roku o godz. 13.00 w kościele św. Jacka przy ul. Freta 8/10

Żałobne posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji odbędzie się 24 września (wtorek) o godz. 12.30 w sali Rady Wydziału (bud. 21, s. 104).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -