Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Otwarcie konkursu na polsko-norweskie projekty badawcze POLNOR 2019

23 września 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) otworzyłokonkursu na polsko-norweskie projekty badawcze POLNOR 2019 finansowanego przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu “Badania stosowane”

Obszary tematyczne:

  • zdrowie i opieka społeczna,
  • przemysł i technologie informacyjne,
  • żywność i zasoby naturalne,
  • energia, transport i klimat,
  • rozwój społeczny i gospodarczy,
  • pojazdy bezzałogowe

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę w wysokości 49 745 454 EUR (alokacja budżetu w zależności od temtu).

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.

Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r., o godz. 16:00 CEST

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/en/programmes/international-programmes/iii-edition-of-eea-and-norway-grants/polnor-2019-call/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -