Ogłoszenia dla pracowników / Projekty badawcze KPI

Dziewiąte spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b

W dniach 19 i 20 września 2019 w siedzibie Casa da Baia w Setubal w Portugalii odbyło się dziewiąte spotkanie konsorcjum projektu TESSe2bThermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”.

Na spotkaniu zostały przedstawione postępy w realizacji projektu tuż przed jego zakończeniem oraz omówione plany dalszego postępowania z uzyskanymi rezultatami, w tym zakres komercjalizacji i patentowania. Na spotkaniu SGGW reprezentowali pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji dr inż. Tomasz Bakoń – odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW oraz mgr inż. Anna Kozikowska.

Dzień wcześniej 18 września w siedzibie Instituto Politécnico de Setubal odbyły się ostatnie 8. Warsztaty projektu TESSe2b, podczas których mgr inż. Anna Kozikowska przedstawiła prezentację na temat systemu sterowania systemem TESSe2b.

Projekt TESSe2b jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 i jest refundowany w 100 % ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 1.10.2015 do 1.10.2019, jego budżet wynosi 4 311 700 €, z czego na zadania realizowane w SGGW przewidziano 425 375 €. Koordynatorem konsorcjum złożonego z 10 członków jest Instituto Politécnico de Setubal w Portugalii.

Celem projektu TESSe2b jest opracowanie i walidacja w trzech prototypowych instalacjach wysokowydajnego systemu zarządzającego przepływem i wykorzystaniem ciepła w budynku z zastosowaniem magazynowania energii w materiałach wykorzystujących przemiany fazowe (PCM) oraz kolektory słoneczne i pompy ciepła do pozyskiwania energii do ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Innowacje w projekcie TESSe2b:

– wykorzystanie nanotechnologii do poprawy efektywności energetycznej materiałów PCM,

– wykorzystanie materiałów PCM do zwiększenia wydajności odwiertów geotermalnych,

– modułowa budowa zbiorników magazynujących ciepło i chłód,

– zaawansowany inteligentny system sterowania przepływem ciepła oraz ogrzewaniem i chłodzeniem budynku (część przewidziana do realizacji głównie przez Ruhr-Universität Bochum w Niemczech oraz SGGW).

Link do informacji o projekcie:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/198369_en.html

http://tesse2b.eu

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -