Ogłoszenia dla studentów

Wybór przedmiotu humanistycznego dla studentów pierwszego roku ZIP

Wybór przedmiotu humanistycznego dla studentów pierwszego roku ZIP

Do dnia 31.12.2019 r. studenci I roku kier. ZIP dokonują wyboru przedmiotu humanistycznego realizowanego w drugim semestrze.

Wyboru jednego z dwóch przedmiotów  podanych w ofercie należy dokonać  za pośrednictwem eHMS (wirtualny dziekanat). W drugim semestrze będzie realizowany ten przedmiot który uzyska większe zainteresowanie.

Dziekan WIP

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -