Ogłoszenia dla pracowników

Finansowanie publikacji w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o otwarciu naboru wniosków na środki finansowe w ramach projektu PROMOCJA ZAGRANICZNA, umożliwiającego sfinansowanie publikacji w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych.

Celem projektu jest finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych

Wymagania: publikacje zakwalifikowane do druku w czasopismach umieszczonych w bazach Scopus, Web of Science lub publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2020 r. Wnioski należy składać w BWM (budynek 8, pokój 18/20).

Pełen opis zasad PROMOCJI ZAGRANICZNEJ jest opublikowany na stronie internetowej SGGW pod adresem: https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/comenius-llp

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -